Förverkliga Dina visioner genom bättre företagande

Så här arbetar vi steg för steg

För att få grepp om hur Ditt företag mår, lära känna varandra och få förtroende, behöver vi samla in och sammanställa en mängd information. Arbetet kan beskrivas som en stege.

 

Steg 1

Vi träffas och pratar om Dig och Ditt företag helt förutsättningslöst men följer ett formulär för att få en struktur. Efter några dagar får Du en kortfattad utvärdering med synpunkter och förslag på åtgärder. Tidsåtgången för mötet är cirka 2 timmar. Mötet och utvärderingen är helt kostnadsfri. Vi bestämmer här om vi skall gå vidare till nästa steg.

Steg 2

Vi går nu vidare med en djupare och mer detaljerad analys av det vi började med i steg 1. Vi bestämmer vad vi skall arbeta med och gör en tids– och kostnadsmässig plan för arbetet. Tidsåtgång 1-2 dagar.

Steg 3

Resultatet från steg 2 kan här tas över av Dig och Dina medarbetare och ni väljer själv att ta hand om utvecklingsarbetet. Väljer vi att fortsätta vårt samarbete gör vi här en ny plan som dels tar upp vem som skall göra vad och dels visar tidsåtgång och kostnader. Tidsåtgång 2-5 dagar.

Vi kan här också planera in löpande träffar vecko– eller månadsvis.

Steg 4

Är Ditt företag i behov av större insatser kan vi här bestämma om ytterligare samarbete. Vi kanske skall gå in aktivt i den löpande verksamheten och avlasta någon med vissa arbetsuppgifter.

 

Välkommen Du också!