Förverkliga Dina visioner genom bättre företagande

Bättre företagande genom effektiv personaladministration

Att vårda företagets viktigaste resurs är självklart men inte så lätt.

Personalområdet är svårt och krångligt då regelverket är omfattande och förändras hela tiden.

På CreViva håller vi oss löpande uppdaterade om vad som händer och serverar det viktigaste på ett enkelt och överskådligt sätt. Vi är förtrogna med den senaste tekniken och ser till att rutiner och handläggning blir så effektiva som möjligt.

 

Våra insatser kan vara allt från en översyn av befintliga rutiner till att ta över hela ansvaret för personaladministrationen. Det är en fördel att lämna över hela ansvaret till en utomstående ”neutral” person som inte har några personliga kopplingar till de anställda.

 

Välkommen Du också!